ï»?!DOCTYPE HTML> 插花 自然美的人文化体现_禅风ç½?/title> <meta name="keywords" content="插花,自然,美的,人文åŒ?体现,插花,æ˜?一é—?å?" /> <meta name="description" content="插花是一门古老的生活艺术。从最初的赏花、摘花、赠花、佩花、簪花,一直发展到后来的盆栽、插花。这本身就是人类文明发展以及人化自然的一种审美呈现ã€? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssstylecss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssweinavcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssrightcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecsslistcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="warp"> <li id="n8"><a href="/html/pluslist.phptid65.html" rel="dropmenu28"><span>专题策划</span></a></li> <div class="clear"> </div> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="shortcut-wrap" id="shortcut-wrap" style="visibility: visible;"> <div class="app-down-wrap"> <div class="icon-app-nav text"> <a href="#"> 访问手机ç‰?</a> </div> <div class="down-box"> <div class="outer-wrap"> <div class="box" id="down-box"> <div class="img"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="search-wrap"> <div class="box"> <form name="formsearch" action="http://zhannei.baidu.com/cse/search"> <input type="hidden" name="s" value="3856276162005336000"> <input type="hidden" name="entry" value="1"> <input type="text" name="q" class="bdcs-search-form-input" id="bdcs-search-form-input" placeholder="请输入关键词" autocomplete="off" style="float:left;height:24px;"> <input type="submit" id="search_bd" style="display: none;"> <div class="search-btn icon-large-search" onclick="document.getElementById('search_bd').click();" style="float:left;"></div> </form> </div> </div> <div id="topTime" style="margin-top: 18px; font-size: 12px; color: #dbdbdb;"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <span style="display:none"> </span> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </div> <div class="hl_c_wcid">插花是一门古老的生活艺术。从最初的赏花、摘花、赠花、佩花、簪花,一直发展到后来的盆栽、插花。这本身就是人类文明发展以及人化自然的一种审美呈现ã€?/div> <div class="hl_body"> <p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529465857654513.jpg" title="1529465857654513.jpg" alt="175604xzg6gfdpog6fbox8.jpg"/></p><p> 插花是一门古老的生活艺术。从最初的赏花、摘花、赠花、佩花、簪花,一直发展到后来的盆栽、插花。这本身就是人类文明发展以及人化自然的一种审美呈现。文人花道是中国传统插花艺术的结晶。它将插花这一生活艺术的审美格调推向极致,为生活美学树立了实践的典范ã€?/p><p> <strong>以志表情历史悠久</strong></p><p> 早在2000多年前,《诗经》中便记载有青年男女手持兰草游玩嬉戏、互赠勺药示好的情景:“士与女,方秉蕳兮……维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”(《郑风·溱洧》)《楚辞》也描绘过佩花、插花、祭祀舞花和供花的情景,如“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”(《离骚》),“辛夷车兮结桂旗;被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思”(《九歌·山鬼》),“成礼兮会鼓,传芭兮代舞,姱女倡兮容与。春兰兮秋菊,长无绝兮终古”(《九歌·礼魂》),等等。这些文字记载表明,先秦时期人们已经普遍运用花草装饰人体、舟车及厅堂,赠花传情,奉花祭祀,并赋予花草以精神象征意义,从而借助自然之美来表达至诚的情感与美好的愿望ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466027121276.jpg" title="1529466027121276.jpg" alt="微信图片_20180620111915.jpg"/></p><p> 插花活动应该与折枝花的历史一样悠久。但中国插花技艺形成审美传统,现在只能追溯到佛教的“供花”。《南史》记载:“有献莲花供佛者,众僧以铜罂盛水,渍其茎,欲华不萎。”(《南史·晋安王子懋传》)佛前供花在魏晋南北朝时期直接影响了士人阶层,促成文人插花艺术的兴起。譬如庚信即有盘花待客之诗:“春色方盈野,枝枝绽翠英。依稀映村坞,烂漫开山城。好折待宾客,金盘衬红琼。”(《杏花》)两宋时期,社会经济繁荣,插花艺术更是发展为新兴市民阶层的普遍雅好,甚至贩夫走卒都受到熏陶影响。欧阳修在《洛阳牡丹记》中曾载,“洛阳之俗,大抵好花,春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。”从宋朝开始,插花与挂画、点茶、燃香被文人雅士视为“生活四艺”,几已可与传统“文人四艺”(琴、棋、书、画)分庭抗礼ã€?/p><p> <strong> 体现生活意趣</strong></p><p> 有明一代,以瓶花为代表的文人花道达到巅峰。插花已成为文人韵士雅居必不可少的清供,是攸关个人性情的风雅癖好。如陈继儒在《小窗幽记》所讲,瓶中插花,“虽是寻常供具,实关幽人性情,若非得趣,个中布置,何能生致!â€?/p><p> 由于文人的推崇,中国传统插花技艺与理论突飞猛进,中国文人花道由此进入鼎盛时期。其标志便是张谦德《瓶花谱》、袁宏道《瓶史》、屠本畯《瓶史月表》、何仙郎《花案》等花艺著作的闻世ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466056978284.jpg" title="1529466056978284.jpg" alt="170607mmtahwgtwczciwmt.jpg"/></p><p> 这些著作对花目品第、折花造型、择水选器、储存保养、陈设搭配乃至插花禁忌等都有非常细致且精微的探讨。譬如,仿照官秩制度,以“九品九命”为近百种花卉划分品鉴等级。就算同一种花也有品种优劣的区分,“梅以重叶、绿萼、玉蝶、百叶缃梅为上,海棠以西府紫绵为上,牡丹以黄楼子、绿蝴蝶、西瓜瓤、大红、舞青猊为上”(袁宏道《瓶史·品第》)再譬如器皿选择,文人尚清雅,故贵铜瓷而贱金银,所以明朝文人供花主要使用铜器和瓷器。他们对瓶的形制、大小、新旧都相当考究。夏秋用瓷瓶,冬春天寒则多用铜瓶。书室清供斋瓶宜矮而小,而堂厦供花则宜大。供花铜器有花觚、铜觯、尊罍、方汉壶、素温壶、扁壶等,瓷器以古壶、胆瓶、尊、觚、一枝瓶为妙品,次之蓍草、纸槌、圆素瓶、鹅颈、蒲槌等亦可。一般而言,花器尚旧,古董尤佳,所以陶铜器皿入土年代越久越好,瓷器也讲年代,但更讲究产地和工艺,柴窑、汝窑地位最尊,官、哥、宣、定诸宋代名窑的瓷器算一流的珍品,此外,龙泉、均州、章生、乌泥、成化等窑在当时也依次有其名贵地位ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466171747246.jpg" title="1529466171747246.jpg" alt="微信图片_20180620111928.jpg"/></p><p> 可见,插花在明代文人眼中不是一件普通的装饰技艺,这里面包含了植物花卉、文物古董乃至室内设计的知识修养,也蕴含了清雅脱俗的审美理念与花道技法,它本身已经成为一种关乎生活情趣与修身养性的艺术ã€?/p><p> <strong>关乎人文意义</strong></p><p> 对于文人花道而言,花卉的自然美学属性并不是审美的真正核心,自然色香之美是附属于人文审美意义的。如花卉的“品第”及精神象征——“花中四君子”梅、兰、竹、菊可比德君子、处士,表征其格调的高洁;牡丹雍容华贵,堪配宫廷贵妇、名门闺秀;山茶花幽静娴雅,可配小家碧玉ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466094116388.jpg" title="1529466094116388.jpg" alt="175026tursm70sea7ozsoq.jpg"/></p><p> 同时,花道审美并不只是花卉造型的审美,它也包含器具的审美以及与环境、天气、室内陈设乃至人物协调的整体审美。只有做到色、香、型、文四要素的内在和谐,并与外在环境气氛协调一致,才能体现花道的精髓。譬如插花之室宜清幽不宜嘈杂,宜明净不宜太暗或太敞;家具宜简而精致,不宜繁琐而奢华;花材的搭配,“梅花以迎春、瑞香、山茶为婢,海棠以苹婆、林檎、丁香为婢,牡丹以玫瑰、蔷薇、木香为婢……”;欣赏花艺,“茗赏者上也,谈赏者次也,酒赏者下也”,“寒花宜初雪,宜雪霁,宜新月,宜暖房。温花宜晴日,宜轻寒,宜华堂……”(《瓶史·清赏》),等等ã€?/p><p> <strong>有生命的活泼æ„?/strong></p><p> 所以,插花是自然美人文化的一个典型,也就是说它更接近于现代人所讲的人文艺术。这不仅是因为它的整体造型是经过创作者深度艺术加工的结果,超越了自然形式,更在于它内蕴了丰富的审美文化意义ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466129727495.jpg" title="1529466129727495.jpg" alt="175517jypes3cq2b8bsce8.jpg"/></p><p> 明代文人的花道与书画美学理念内在相通,其追求的美学兴趣重点都在天趣生动。书画讲究气韵生动,而这一境界非妙品难以企及,插花却不然,奇花凡草天机活泼,援之入室,自成生机。所以往往只需一瓶插花,室内顿时即可活意生香、清雅脱俗。生命的活泼是插花真正的艺术精神。书画妙品难得,瓶花却可随时插换,这也是它得到普通士子喜爱的原因。另外,它不像书画品鉴单纯限于一个被静观的艺术对象。实际上,插花艺术始终处于和人的互动之中。且不论选花、折花、配器、择水、造型作为插花创作过程需要人的艺术实践投入,后续的摆放、养护皆需要人的参与。所以,插花是融入到家居生活实践中的一种艺术形式,它本质也是一种生活行为艺术ã€?/p><p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806201529466147475458.jpg" title="1529466147475458.jpg" alt="175417obuu19te3lcxx9l3.jpg"/></p><p> 这种将美的创造与欣赏融为一体的艺术形式,为平淡的生活注入一种创造性(自由感)与仪式感(形式感),从而改变了生活的形式、韵律和节奏,为日常生活增添了风神气韵。同时,插花是共享的艺术,它能将身边人都带入一种生活艺术审美的空间氛围中。这种持续不断的氛围熏陶,本质也是一种审美参与,它会在无形中丰富所有参与者的审美经验,并提升其审美品位ã€?/p> </div> <div class="hl_c_ad"> </div> <div class="hl_c_tag"> <div class="hl_c_tagl"> <ul> </ul> </div> <div class="hl_c_share"> <ul> ï»?!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </ul> </div> </div> <div class="hl_c_ydys"> <div class="hl_c_ydystitle"> <div class="hl_c_ydystitletxt">阅读延展</div> <hr> </div> <div class="hl_c_ydysbody"> <ul> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html"><img src="/images/uploads1806205-1P620113921117.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html">插花 自然美的人文化体çŽ?/a></dd> </dl> </li> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html"><img src="/images/uploads1806115-1P611151600336.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html">喝茶是一种需要有仪式感的生活æ–?/a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html"><img src="/images/uploads1806065-1P60611232a01.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html">一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安æ€?/a></dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="hl_c_wypl"> <div class="com-title"><span id="cm"><a name="pinglun"></a></span></div> ï»?!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="listr"> <div class="ad"></div> <div class="read read2"> <div class="rigth-title drkb-title">栏目头条</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html" target="_blank" title="插花 自然美的人文化体çŽ?> <img src="/images/uploads1806205-1P620113921117.jpg" alt="插花 自然美的人文化体çŽ? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html" target="_blank" title="插花 自然美的人文化体çŽ?>插花 自然美的人文化体çŽ?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html" target="_blank" title="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式"> <img src="/images/uploads1806115-1P611151600336.jpg" alt="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html" target="_blank" title="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式">喝茶是一种需要有仪式感的生活方式</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html" target="_blank" title="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?> <img src="/images/uploads1806065-1P60611232a01.jpg" alt="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html" target="_blank" title="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?>一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html" target="_blank" title="茶道,就是倒茶这么简å?> <img src="/images/uploads1805295-1P5291A319136.jpg" alt="茶道,就是倒茶这么简å? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html" target="_blank" title="茶道,就是倒茶这么简å?>茶道,就是倒茶这么简å?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html" target="_blank" title="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?> <img src="/images/uploads1805045-1P5041I241435.jpg" alt="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html" target="_blank" title="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?>一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="floatfix"></div> <div class="hotlist"> <div class="rigth-title rwtj-title">热门推荐</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <ul> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html">插花 自然美的人文化体çŽ?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html">喝茶是一种需要有仪式感的生活æ–?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html">一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安æ€?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html">茶道,就是倒茶这么简å?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html">一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201804268110.html">听香 一种慢生活的态度...</a></li> </ul> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="follow"> <div class="rigth-title gzwm-title">关注我们</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class="" style="text-align: center;"> <img src="/images/styleimagesqr1.jpg" alt="" style="width:60%;" /> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="weishow"> <ul> </ul> </div> </div> ï»?div class="footer"> <div class="footert"> <div class="footertw"> <div class="footertl"> <div class="fabout"> <dl> <dt>禅风ç½?/dt> <dd> <a href="/">网站首页</a> | <a href="/html/pluslist.phptid1.html">最新资è®?/a> | <a href="/html/pluslist.phptid2.html">佛学文化</a> | <a href="/html/pluslist.phptid7.html">禅意生活</a> </dd> <dd> <a href="/html/pluslist.phptid43.html">禅风专访</a> | <a href="/html/pluslist.phptid66.html">禅风H5</a> | <a href="/html/pluslist.phptid60.html">禅风直播</a> | <a href="/html/pluslist.phptid65.html">专题策划</a> </dd> </dl> </div> <div class="ftousu"> <dl> <dt>版权声明</dt> <dd>本站信息部分为网上搜集,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将尽快处理ã€?/dd> </dl> </div> <div class="flianxi"> <dl> <dt>联系我们</dt> <dd>客服微信:ichanfeng_com</dd> <dd>投稿邮箱ï¼?315830482@qq.com</dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="footerb"> <div class="footerbtxt"> <div class="footerbtxts">Copyright © 2018 广州市禅风文化传媒有限公å?版权所æœ? 粤ICPå¤?4009825å?/div> </div> </div> </div> <div id="moquu_wxin" class="moquu_wxin"><a href="javascript:void(0)">1<div class="moquu_wxinh"></div></a></div> <a id="moquu_top" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>